காதல் கிறுக்கன்……..

நீ என்ன லூசா??”

கழுத்தை சாய்த்து

பார்வை இறக்கி

நீ கேட்கும்

அழகுக்காகவே

பைத்தியமாகலாமடி

என்று எண்ணி உன் பின்னே

வந்தேனடி என் பிரியசகியே…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: