என் வாழ்வின் நரகம்

ஒவ்வொரு நாளும் உன்னுடைய வீட்டை

கடந்து செல்லும் போது உனது மின் பார்வையில்

இருந்து மீளாமல் செல்ல முடியவில்லை..

ஊரெல்லாம் மின்சார தட்டுப்பாடு…

இவளின் கண்களில் மட்டும் எப்படி

இவ்வளவு பவர்..?

ஐன்ஸ்டீன் வாழும் காலம் நீ இல்லை…

இல்லை என்றால் மின்சாரம் கண்டுபிடிக்காமல்

போய் இருக்க கூடும்…

ஒரு கண்களால் என்னை பார்க்கும் போதே

இப்படி ஆகின்றேனே.. இரண்டு கண்ணால் பார்த்தால்..?

நீ பேசி கேட்டதை விட..உன் கண்கள் பேசி

பார்த்ததே அதிகம் எனக்கு…

உன்னுடன் பேசாத இந்த நாட்கள் என் வாழ்வின் நரகம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: