என் இதயத்தில் ஓட்டையா?

மருத்துவ அறிக்கை சொன்னது

என் இதயத்தில் ஒட்டியம்

மன அறிக்கை சொன்னது

என் இதயம் தொலைந்து

பல மதங்கள் ஆயின என்று

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: